transparencia-3

Les memòries anuals de la Fundació recopilen totes les activitats portades a terme per l’organització amb una periodicitat anual. Aquesta pàgina mostra la Memòria anual, el Pla d’Actuació, Comptes anuals, Indicadors i Auditoria.

2017

 • Pressupost

  6.899k€

 • Beneficiaris

  282.089 personas

 • Seminaris

  21

 • Total CC.AA.

  12

Anys anteriors