20111129_EDIFICIOS_OTROS_ESP_4117_p

Les memòries anuals de la Fundació recopilen totes les activitats portades a terme per l’organització amb una periodicitat anual. Aquesta pàgina mostra la Memòria anual, el Pla d’Actuació, Comptes anuals, Indicadors i Auditoria.

2017

Destinació de fons

  • % Energia i Medi Ambient
  • % Vulnerabilitat energètica
  • % Internacional
  • % Museu del Gas
  • % Museu d'Art Contemporani
  • % Programa Primera Exportació
  • % Despeses generales

Anys anteriors