El portal d'activitats TIC sobre energia

L’Aula d’Energia ofereix activitats enfocades a la reflexió i al debat i dissenyades per treballar de manera autònoma durant el curs.

L’Aula d’Energia és un portal amb activitats TIC sobre temes energètics, pensades per a l’alumnat de cicle superior de primària, ESO i batxillerat. Es tracta d’activitats pensades i dissenyades per treballar d’una manera autònoma al llarg de tot el curs.

L’objectiu d’aquestes activitats és fomentar la reflexió i el debat entorn de les diferents fonts energètiques, de l’ús que en fem i del consum i la importància de l’eficiència com a model energètic per a la societat actual.

L’Aula d’Energia té una trajectòria de més de 12 anys i l’avalen centenars de professors de tot l’Estat.

Us animem a entrar al portal i utilitzar-lo!