Monografies, revistes, articles i obres de referència de la indústria del gas

La Biblioteca històrica s’encarrega de la catalogació, preservació i difusió documental de la companyia.

El maig de 1987, el Consell d’Administració de Catalana de Gas va aprovar el projecte per consolidar el patrimoni històric de la companyia. Des de 2004, la Fundació Gas Natural Fenosa s’encarrega de la seva catalogació, preservació i difusió documental. La Biblioteca històrica està ubicada actualment al Museu del Gas (Sabadell), seu de la Fundació Gas Natural Fenosa.

La Biblioteca històrica de la Fundació Gas Natural Fenosa està formada bàsicament per monografies, revistes, articles i obres de referència especialitzades en l’àmbit de la indústria del gas.

El fons documental de la Biblioteca històrica de la Fundació Gas Natural Fenosa està catalogat d’acord amb la Norma de Descripció Bibliogràfica Internacional Normalitzada (ISBD).

traite

SCHILLING, N.H. Traité d’eclairage parell li gaz d’houille. Munic: R. Oldenbourg; París: Eugène Lacroix, 1879.

electricien
llibre biblioteca
llibre