El Museu del Gas de la Fundació Gas Natural va obrir les portes el 13 de desembre de 2011, tot i que no es va inaugurar fins a l'11 de gener de 2012, amb la presència d'Artur Mas, president de la Generalitat de Catalunya.

Fins al 2006, Gas Natural tenia una exposició permanent sobre la història del gas i de la seva empresa a la seu de l'avinguda del Portal de l'Àngel de Barcelona. El 2006 es va traslladar la seu al barri de la Barceloneta i va sorgir la idea de fer un museu més gran sobre la història del gas. Es va decidir ubicar-lo en un edifici propietat de la companyia a Sabadell.

La ciutat de Sabadell, amb un fort passat industrial vinculat al sector tèxtil, també manté una llarga tradició amb el gas. A finals del segle XIX hi havia a la ciutat diverses fàbriques de gas, com la Fàbrica de gas de Prats y Benessat (construïda per Claudio Gil) o la Fàbrica de gas de La Energía. A més, va ser la segona ciutat catalana, deu anys després que Barcelona, que va tenir enllumenat per gas, concretament des de 1852.

Antecedents

Antecedents

L'any 1977, la inquietud cultural de la companyia, llavors Catalana de Gas y Electricidad, SA, va ser el motor que posà en marxa una primera exposició permanent sobre el gas a la seu històrica de la societat, a l'avinguda del Portal de l'Àngel, 22, de Barcelona. Aquella primera exposició presentava l'evolució històrica de l'energia del gas i mostrava les característiques i aplicacions del gas natural com a energia neta eficient i respectuosa amb el medi ambient. Amb la mateixa inquietud, l'any 1987 es va crear l'Arxiu Històric amb la finalitat de preservar i difondre el patrimoni gràfic i documental.

L'any 2004, la Fundació Gas Natural Fenosa va assumir la gestió, preservació i difusió del patrimoni històric de Gas Natural Fenosa i va crear el Centre d'Història com un instrument per dinamitzar, investigar i difondre el patrimoni històric de la companyia.

L'any 2006 es va clausurar l'exposició a causa del canvi de domicili social de l'empresa a la plaça del Gas del barri de la Barceloneta, al mateix lloc on hi havia hagut la primera fàbrica de gas d'Espanya. El mateix any es va aprovar el projecte per part de la Fundació Gas Natural Fenosa i l'Ajuntament de Sabadell, que culminà la tardor de l'any 2011 amb la posada en marxa del Museu del Gas.