Bolarque exposición-700

Temàtica: Tecnologia i història

Quina és la finalitat d’una central hidroelèctrica? Quins són els seus principals elements per poder produir energia? Com s’aprofita l’energia elèctrica produïda?

Durant la visita a les instal·lacions coneixerem les centrals de Bolarque, situades al riu Tajo, que es proveeixen de l’embassament amb el mateix nom. La visita continuarà amb el pas pel Museu de Bolarque, en el qual es mostraran com alguns dels elements i aparells que es van utilitzar en les diferents èpoques van permetre a l’home produir energia mitjançant la força de l’aigua.

Durant la visita, els alumnes de primària i secundària disposaran d’una fitxa didàctica amb preguntes i activitats que hauran de resoldre atenent les explicacions de l’educador/a.

Objectius

 • Conèixer com es genera l’electricitat a una central hidroelèctrica, així com el seu transport als llocs de consum.
 • Valorar el paper de l’energia en les nostres vides i identificar-ne les diferents fonts.
 • Conèixer com es duu a terme el desenvolupament energètic, sostenible i equitatiu.

Nivell educatiu

 • Cicle superior d’educació primària.
 • ESO
 • Batxillerat i cicles formatius.

Competències

 • Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia.
 • Competències socials i cíviques.
 • Aprendre a aprendre.
Fullet d'activitats

Informació pràctica

 • Horari de visites: De dilluns a divendres, amb reserva prèvia.
 • Durada de la visita a la Central Hidroelèctrica i al Museu: 90 minuts.
 • Durada de l’activitat educativa: 90 minuts.
 • Preu: 30 € per grup/classe.

Sol·licita més informació per a les activitats educatives de Bolarque